Ympäristö

Ympäristönsuojelu ei rajoitu vain uudistuvien energianlähteiden käyttöön tai päästökauppaan. Jokainen meistä voi vaikuttaa elinympäristömme säilymiseen ja kasvihuoneilmiön hidastamiseen omilla valinnoillaan. Tällaistä määrätietoista toimintatapaa kutsutaan kestäväksi kehitykseksi. Myös me harjanvalmistajana tunnemme oman vastuumme. Me olemme jo 1990-luvun alusta lähtien pienentäneet omaa hiilijalanjälkeämme tekemillämme valinnoilla. Tässä muutamia valintojamme:

 

» ECOLINE™ -tuoteperhe
» Videoneuvottelu
» Painotuotteet
» Pakkaukset


ECOLINE™ -TUOTEPERHE

Valtaosa käytetyistä lakaisukoneiden vaihtoharjoista päätyvät kaatopaikoille. Se on luonnon kannalta valitettavaa. Jätemaksuilla yritetään kattaa käsittelykustannuksia - tai ainakin saada ihmiset ajattelemaan synnyttämänsä jätteen määrää, mutta muovin ja metallin erotteleminen vain on taloudellisesti kannattamatonta.

 

1990-luvun alussa päätimme tehdä jotain, mitä kukaan harjanvalmistaja maailmassa ei ollut vielä tehnyt. Päätimme yrittää valmistaa lakaisukoneissa laajalti käytettävät harjakiekot kokonaan muovista. Polypropeeni hajoaisi luonnossa joutuessaan tekemisiin auringonsäteiden kanssa ja poltettaessa jätteenkäsittelylaitoksessa siitä vapautuisi vain hiilidioksidia ja vettä eli palaminen olisi puhdasta. Polypropeeni on myös kestomuovi, jolloin se voitaisiin uudelleengranuloida ja käyttää uusien tuotteiden raaka-aineena. Yritys kannatti, sillä me onnistuimme kehittämään maailman ensimmäiset täysmuoviset harjakiekot; BEELINE®:n ja SUNLINE™:n.

 

Jatkoimme tuotekehitystyötä ja kehitimme ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot myös muille lakaisukoneissa käytettäville tuoteryhmille. Syntyi ECOLINE™ -tuoteperhe, jonka tuotteissa materiaalit ja rakenteet on valittu siten, että harjat voidaan käytön jälkeen kierrättää tai hävittää siten, että jätettä ei synny.

 

Tampereen Nuorkauppakamari palkitsi ECOLINE™ -tuoteperheen vuoden 2007 Ympäristöpalkinnolla.

 

 

VIDEONEUVOTTELU

Etäneuvottelu on konkreettinen tapa vaikuttaa maapallon ilmastoon, sillä yksityisautoilu ja lentoliikenne aiheuttavat suuren osan ihmisen hiilijalanjäljestä. Jokainen ihminen ja yritys voivat tehdä osansa ympäristön hyväksi. Me olemme vähentäneet lentomatkustustamme videoneuvotteluiden avulla.

 

 

PAINOTUOTTEET

EU-Kukka eli Euroopan ympäristömerkki on Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki. EU-Kukka kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä, laadusta tinkimättä. Sajas Group siirtyy asteittain käyttämään painotuotteisaan painopaperia, jolle on myönnetty Euroopan ympäristömerkin käyttöoikeus.

 
 

 

PAKKAUKSET

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy on voittoa tavoittelematon yritys, joka toimii yhteistyössä pakkausalan tuottajayhteisöjen kanssa. Se avustaa PYRiin rekisteröityneitä yrityksiä ja viranomaisia siten, että pakkausten hyötykäyttövelvoitteet saavutetaan edullisesti ja vaivattomasti. Sajakorpi Oy:llä on sopimus PYRin kanssa.

 
Kioton sopimus säätelee Suomenkin päästövähennyksiä - Etäneuvottelu on konkreettinen tapa vaikuttaa maapallon ilmastoon, sillä yksityisautoilu ja lentoliikenne aiheuttavat suuren osan ihmisen hiilijalanjäljestä. Jokainen ihminen ja yritys voivat tehdä osansa ympäristön hyväksi, mutta päästöjen systemaattiseksi vähentämiseksi hyväksyttiin ilmastosopimusta täsmentävä Kioton pöytäkirja vuonna 1997. Sen ratifioi 176 maata. Vuoteen 2012 mennessä Suomenkin tulisi olla vähentänyt kasvihuonekaasujaan reilut viisi prosenttia.