Arvomme

ARVOT OHJAAVAT JA TUKEVAT STRATEGIAAMME

 

Perhe on vanha ja arvokas instituutio. Perheelle ovat ominaisia sellaiset käytös- ja toimintatavat, jotka lähentävät sen jäseniä ja rakentavat luottamusta. Sen vuoksi perhe instituutiona on niin vanha. Koska me olemme perheyhtiö, myös meidän arvoissamme heijastuvat perheille ominaiset arvot. Perheeseemme kuuluvat myös työntekijämme ja asiakkaamme, ja haluamme myös heidän kokevan olevansa osana sitä. Sen vuoksi arvomaailmamme on sellainen kuin se on.


LUOVA MIELI

Haluamme kehittyä jatkuvasti, oppia uusia asioita ja luoda uutta. Me olemme uteliaita ja kyseenalaistamme jatkuvasti toimintamme voidaksemme toimia vielä paremmin.

 

LUOTETTAVUUS

Teemme sen, minkä lupaamme. Me emme petä asiakastamme, vaan olemme osaltamme tukemassa häntä hänen jokapäiväisessä toiminnassaan.

 

ASIAKASSUUNTAUTUVUUS

Kautta historiamme olemme tottuneet työskentelemään läheisessä suhteessa asiakkaidemme kanssa, arvostamaan heidän mielipiteitään ja kehittämään asiakaspalveluamme vieläkin paremmaksi.

Haluamme olla läsnä asiakkaan arjessa.

 

TEKEMISEN MEININKI

Halu selviytyä ja voittaa on meitä ohjaava voima. Suomalaisella sisulla menemme vaikka läpi harmaan kiven, jos tarve vaatii.

Menestys on saavutettavissa työllä.

 

REILU PELI

Toimintamme perustuu huomaavaisuudelle ja rehellisyydelle. Tähtäämme toiminnallamme tilanteeseen, missä kaikki osapuolet hyötyvät.

 

YHTEENKUULUVUUS

Me olemme tiimi. Yhdessä olemme enemmän.