Öljyntorjuntaharjat

Öljyvahingot merellä tai sisävesillä on monimutkainen ongelma sekä luonnolle että öljyvahinkojen torjujille. Välitön haitta koituu eläimille ja eliöstölle, niiden joutuessa tekemisiin öljyn kanssa.

 

 

Kaikkein vahingollisimmat öljy-yhdisteet eliöstölle ovat nk.polyaromaattiset hiilivedyt, eli PAH-yhdisteet. Öljyntorjuntaan on tarjolla eri teknologioita, rajoittamaan haittavaikutuksia ihmisten ja ympäristön terveydelle ja hyvinvoinnille.

 


Avovesillä öljy poistetaan vedestä mekaanisesti harjakeruulaitteilla, dispersanteilla tai polttamalla (in-situ-burning). Joitain edellämainituista menetelmistä voidaan käyttää myös arktisissa olosuhteissa. Menetelmien käyttö on aina tapauskohtaista ja riippuu mm. öljyn laadusta ja määrästä, veden ja ilman lämpötilasta, tuulesta ja merenkäynnistä sekä öljyvahingon sijainnista. Öljyvahingon tapahtuessa avovesillä tai rannikolla, voidaan öljyvahingon leviämistä rajoittaa puomein ja sitten kerätä öljy talteen öljynkeräysaluksilla jotka on varustettu harjalaittein. 

 

 

Joitain esimerkkejä öljyntorjuntaharjoistamme.
(Suurenna kuva klikkaamalla.)

 

Tarjoamme harjat kaikenkokoisiin öljyntorjuntaharjalaitteisiin. Harjat on suunniteltu laitekohtaisesti. Materiaalit ja rakenteet on valittu vallitsevien olosuhteiden ja toimintaympäristön sekä öljytyyppien mukaan.